Nivel
Lunes a Jueves
Viernes
Pre Básica 8:10 am a 13:15 pm 8:10 am a 13:15 pm
Pre básica con extensión horaria 8:10 am a 15:35 pm 8:10 am a 13:15 pm
1º a 4º Básico 8:10 am a 15:35 pm 8:10 am a 14:00 pm
5º y 6º Básico 8:10 am a 15:40 pm 8:10 am a 14:20 pm
7º a IV Medio 8:10 am a 15:40 pm 8:10 am a 15:00 pm

Horario de Término de Talleres Extraprogramáticos (Lunes a Jueves): 17:15 hrs

Horarios de Secretaria y Administración: 08:15 a 17:45 hrs